0. Blogg1. Basket

Att bygga en klocka

Bygga en klocka, tala inte om vad tiden är

Som coach förväntas du kunna svara på alla frågor som dina spelare tar upp under träning och match. Och det gäller att leverera tillfredställande svar och bygga förtroende.

Men ge inte alla svar på en gång. Guida dina spelare genom att ställa smarta och vägledande frågor så att spelarna själva kommer fram till den lösningen som passar dem bäst beroende på den aktuella situationen. Detta är ibland svårt eftersom spelare ofta vänder sig till coachen för få ”färdiga lösningar”. Detta är ett förhållningsättet som kan förändras över tid. Sök att utbilda spelare i analytiskt tänkande, och uppmuntra alternativa lösningar som alla kan prova under en period. Behåll det som funkar och prova nya sätt allt eftersom nya utmaningar uppstår.

Inled en spännande upptäcktsresa tillsammans och påbörja byggande av en hållbar klocka som även i framtiden kan tala om vad tiden är, långt efter du har slutat som coach.

Största anledningen till att vi inte gör så är en upplevd tidsbrist. Och av den anledningen så vill eller kan vi inte lägga tid på upptäcktsresor, utan levererar sanningen med en gång. Men det ledera bara till ännu mer tidsbrist i framtiden, vilket är antiproduktivt.

Här är några tips på hur du som coach kan tänka:

  1. Lyssna inte i syfte att replikera, lyssna i syfte att förstå
  2. Bästa sättet att påverka och inspirera är att förstå den andra först (och visa det)
  3. Du kan inte vara effektiv och snabb i lyssnandet, face time kräver sin tid
  4. Ha tålamod och genuint intresse för att lyssna = man sparar tid i framtiden eftersom man slipper reparera missförstånd.

Tillämpa dessa enkla principer på ett konsekvent sätt och utbilda analytiska och problemlösande spelare som själva kan tala om vad klockan är istället för att fråga.

Bästa baskethälsningar, Ali Mohtadi – Coach Damutvecklingslaget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *