Bagage Brands

Syftet med Bagage Brands är att agera ambassadör för den hållbara utvecklingen och inspirera till smartare konsumtion. Koncept Konsumtion med omtanke. BAGAGE är en serie kreativa och inspirerande accessoarer bestående av 98 % återanvända restprodukter. Serien, som främst vänder sig till medvetna värdekonsumenter, består till en början av mindre upplagor och är skapad av kreatörer som […]

Föredrag & workshops

Getting Things Done – god mental ergonomi Getting Things Done (GTD) är en sofistikerad effektviseringsmetodik för konsulter som har mycket att göra. Metoden bygger på naturlig planering utan att vara begränsande och med omedelbara resultat. GTD passar utmärkt alla konsulter eller individer med starta eget-ambitioner och som vill få struktur på tillvaron. Använd GTD för […]

Consumentor

Consumentors affärsidé är att utveckla, driva och marknadsföra informationssystemet Shopgun som en kvalitetskanal för konsumentinformation från utvalda informatörer i syfte att erbjuda alla konsumenter ett enkelt och flexibelt konsumentredskap som möjliggör långsiktigt hållbara konsumtionsval i vardagen. Consumentors mål är att erbjuda alla konsumenter ett informationsredskap med vars hjälp det blir enkelt, roligt och lärorikt att […]

Preflect

Grafisk design och webb. Baksidan på Preflects visitkort.

Katapult of Sweden

Grundare och affärsutvecklare; företagsinkubatorn Katapult of Sweden 2006-2008. Projektet är nu avslutat. Grafisk profil designat av WBL (Göteborg).